Cilindri su osnovni dijelovi hidrauličke opreme i njihovo održavanje i servisiranje može poboljšati njihov životni vijek i performanse. Termika doo Zenica nudi mogućnost reparacije svih vrsta hidrauličkih i pneumatskih cilindara i to: teleskopskih cilindara (kip cilindara), jednoradnih cilindara (plunžera) te dvoradnih cilindara.

Najčešći kvarovi koji se javljaju na cilindrima koje repariarmo su: oštećenje zaptivača što dovodi do curenja ulja i gubitka snage cilindara, oštećenja i savijanja klipnjače, te unutarnja oštećenja cijevi cilindara.

Prilikom reparacije cilindara vršimo izradu:

  • zaptivača (brtvi),
  • tvrdokromiranih klipnjača,
  • honovanih cijevi,
  • klipova,
  • glavčina (poklopaca),
  • dna cilindara,
  • te zamjenu zglobnih ležajeva.

Postupak reparacije cilindara sastoji se od osnovih koraka: demontaže, defektacije problema i oštećenja, izrade novih pozicija i njihove ugradnje, ponove montaže cilindra te obaveznog ispitivanja na ispitnom stolu.