Izrada novih cilindara

Termika doo Zenica vrši izradu novih hidrauličnih i pneumatskih cilindara, standardnih tipova i dimenzija, kao i cilindara na osvnovu vaših zahtjeva i crteža. Proizvodnja se odvija u novoizgrađenoj proizvodnoj hali u Industrijskoj zoni Zenica na CNC mašinama.

Prilikom naručivanja potrebno je definisati hod cilindra i radnu silu, odnosno prečnike klipa i klipnjače.

Svi novi i reparirani cilindri se ispituju na ispitnom stolu te se izdaje odgovarajući atest o ispitivanju.

Firma posjeduje certifikat upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015.

Hidraulični cilindri

Standardni tipovi hidrauličnih cilindara:

Jednoradni cilindri:

 • T10 jednoradni cilindar sa unutrašnjim poklopcom
 • T11 jednoradni cilindar  sa vanjskim poklopcom

Dvoradni cilindri:

 • T20 cilindar sa ravnim dnom
 • T21 cilindar sa dnom sa uškom
 • T22 cilindar sa prirubnicom dna
 • T23 cilindar da prirubnicom poklopca
 • T24 cilindar sa stopama
 • T25 cilindar sa obujmicom sa uškama

 

Pneumatski cilindri

Standardni tipovi pneumatskih cilindara:

 • DNC, kvadratna cijev, dvoradni cilindar sa magnetom,
 • SC, okrugla cijev, dvoradni cilindar sa magnetom,
 • SI, “Mickey Mouse” cijev, dvoradni cilindar sa magnetom,
 • MAL, mini cilindar sa okrugom cijevi, dvoradni,
 • ADVU, kompaktni cilindar, dvoradni.

Uz sve pneumatske cilindre možemo isporučiti različite vrste prihvata na dnu cijevi i vrhu klipnjača.